3.4.8 Form: Form na Nagbibigay ng Pahintulot sa Paggamit ng Distrito sa mga Litrato, Bidyo, o Trabaho sa Paaralan ng estudyante

Form: Form na Nagbibigay ng Pahintulot sa Paggamit ng Distrito sa mga Litrato, Bidyo, o Trabaho sa Paaralan ng estudyante

Para sa impormasyon kung paano makakakuha ng Form para sa Pagpapahintulot sa Paggamit ng Larawan o Bidyo ng Indibidwal (Media Consent Form), kailangan ninyong mag-log in sa ParentVue. 

 

This page was last updated on October 28, 2022