School Hours

Alice Fong Yu Elementary School

Elementary School  (K-5)

 

     Mo - Fr:  9:30a.m. - 3:30p.m.

Alice Fong Yu Middle School

Middle School    (6-8)

 

     Mo - Fr:  8:40a.m. - 3:30p.m.

School Hours

Kindergarten Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 11:00 AM
Recess 11:00 AM 11:30 AM
Class 11:30 AM 12:30 PM
Lunch 12:30 PM 1:15 PM
Class 1:15 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 3:30 PM


First Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:15 PM
Lunch 12:15 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:15 PM
Recess 2:15 PM 2:30 PM
Class 2:30 PM 3:30 PM


Second Grade - Regular Day

   
Class 9:30 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:15 PM
Lunch 12:15 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:35 PM
Recess 2:35 PM 2:50 PM
Class 2:50 PM 3:30 PM


Third Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 10:45 AM
Recess 10:45 AM 11:00 AM
Class 11:00 AM 12:15 PM
Lunch 12:15 PM 1:00 PM
Class 1:00 PM 2:35 PM
Recess 2:35 PM 2:50 PM
Class 2:50 PM 3:30 PM


Fourth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:00 PM
Lunch 12:00 PM 12:40 PM
Class 12:40 PM 2:00 PM
Recess 2:00 PM 2:15 PM
Class 2:15 PM 3:30 PM

 

 

Fifth Grade - Regular Day

   
Period Start Time End Time
Class 9:30 AM 12:00 PM
Lunch 12:00 PM 12:40 PM
Class 12:40 PM 2:00 PM
Recess 2:00 PM 2:15 PM
Class 2:15 PM 3:30 PM