Vietnamese FLES Program

Program Description

At TCS, all K-5 students receive two or three 30 minute lessons, for a total of 60-90 minutes of weekly Vietnamese language and cultural enrichment instruction. The goal of this program is to develop interpersonal linguistic skills, and students’ curiosity & appreciation of their involvement in a multilingual and multicultural society. Vietnamese instruction is provided by 2 certificated teachers who rotate through classrooms on a weekly schedule. All students are eligible. Families may choose to opt out of Vietnamese FLES programming by consulting with the school principal and/or submitting a formal request in writing to the school site.

During distance learning, each class is receiving a minimum of 30 minutes per week of Vietnamese instruction.

Tại TCS, tất cả học sinh K-5 được học hai hoặc ba tiết học 30 phút, tổng cộng 60-90 phút dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam hàng tuần. Mục tiêu của chương trình này là phát triển các kỹ năng ngôn ngữ giữa các cá nhân và sự tò mò & đánh giá cao của học sinh về sự tham gia của họ trong một xã hội đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Hai giáo viên có chứng chỉ sẽ được giảng dạy tiếng Việt theo lịch trình hàng tuần. Tất cả học sinh đều có thể tham gia vào chương trình học này. Các gia đình có thể chọn không tham gia chương trình FLES Việt Nam bằng cách tham khảo ý kiến của hiệu trưởng nhà trường và / hoặc gửi yêu cầu chính thức bằng văn bản đến trường.

This page was last updated on June 3, 2021