Cách để Dịch Trang Web Này

Trên một máy tính

Xem đoạn băng này hoặc làm theo những bước sau đây để tìm hiểu cách để sử dụng công cụ Google Translate khi lướt trang web SFUSD trên laptop hoặc máy tính của bạn.

  1. Tìm nút thả xuống được gắn tên Select Language ở góc trên cùng bên trái của trang web. Nó nằm trên thanh công cụ màu xanh đậm
  2. Nhấp chọn Select Language và chọn ngôn ngữ bạn muốn

Trên Điện Thoại

Xem đoạn băng này hoặc làm theo những bước sau đây để tìm hiểu về cách sử dụng công cụ Google Translate khi lướt trang web SFUSD trên điện thoại của bạn.

  1. Tìm biểu tượng với một đặc tính không – phải – tiếng Anh và một chữ “A” ở góc trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào biểu tượng. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách hiện ra ở phía dưới cùng của màn hình điện thoại.
  3. Nhấp Done.

Bạn có thể cần thu nhỏ sau khi chọn một ngôn ngữ.

Recommended Search Terms

This page was last updated on July 13, 2022