SFUSD April 27, 2023
Hinahanap namin ang iyong input at pakikipagtulungan sa Local Control and Accountability Plan (LCAP) ng SFUSD. Ang LCAP ay isang mahalagang elemento ng Local Control Funding Formula, na kung paano pinopondohan ang mga distrito ng pampublikong paaralan sa California. Inaanyayahan ka naming dumalo at magbigay ng iyong input habang nakikibahagi kami sa mahalagang proseso ng pagpaplanong ito.
Posted on
Grade Level
Early Education
Elementary School
K-8 School
Middle School
High School
Central Offices
County School
March 15, 2023
Sumusulat kami para ipagbigay-alam sa inyo na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang estudyanteng nasa ika-walong grado sa James Denman Middle School kaninang 12 p.m. ngayong araw na ito (Marso 15), at may natagpuang sandata sa insidente, bagamat hindi ginamit o inilantad sa mapagbantang paraan ang sandatang ito. Ligtas ang mga estudyante at kawani, at walang sinuman na nasaktan.
Posted on
SFUSD March 5, 2023
The San Francisco Department of Public Health (SFDPH) has updated their isolation and quarantine directive to bring the city’s guidance into alignment with what has been shared by the California Department of Public Health (CDPH). 
Posted on
Topics
COVID
Grade Level
Early Education
Elementary School
K-8 School
Middle School
High School
Central Offices
County School
SFUSD September 28, 2021
Deadline extended for 2020-21 high school students to apply for grade change to a Pass or No Pass grade. Applications now due on October 22.
Posted on
Topics
COVID
Grade Level
High School
County School