5.5.7 Mga Skateboard, Skates, Scooter, at Bisikleta

Mga Skateboard, Skates, Scooter, at Bisikleta

Para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng estudyante, hindi puwedeng gamitin ang mga skateboard, shover-board, skates, scooter, at bisikleta sa oras ng klase sa nasasakupan ng paaralan

This page was last updated on October 28, 2022